Aborcja - Abordaż, czyli dziecko, jako narzędzie handlu i ludobójstwa 

Aborcja - Abordaż, czyli dziecko, jako narzędzie handlu i ludobójstwa 


Wracam do poniższego tekstu, obublikowanego pierwotnie w listopadzie 2011 roku, który nie ma szczęścia do cenzury. Musiałem dziś wrócić do tego tematu, dla dobra społecznego.


O aborcji, w świetle prawa naturalnego (10), nie powinno być żadnej rozmowy - ponieważ życie, jest życiem - wartością i to życie - podejmie decyzje za siebie, kiedy będzie do tego zdolne ...


Aborcja, według prawa morskiego (2), to abordaż, czyli wrogie przejęcie cudzego ciał i życia oraz zniszczenie go w celu uzyskania - Adrenochromu, krwi, organów oraz ciała.


( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )


Adrenochrom, jest otrzymywany z nadnerczy żyjących dawców, usunięcie ich powoduje śmierć dawcy; nie mogą być transplantowane ze zwłok. Owa substancja w nadmiarze powoduje wzrost temperatury ciała i może prowadzić do paraliżu. Wzrost adrenalina za pomocą tortur przed śmiercią, powoduje wzrost Adrenochromu we krwi, wtedy również cena takiej krwi rośnie kilkukrotnie.


Adrenochrom, to psychodelik, powodoujący: euforię, rozkojarzenie i gonitwę myśli oraz efekt odmłodzenia ciała oraz umysłu. Niewielkie ilości były stosowane w projektach dążących do kontroli mózgu, wśród celebrytów. Najlepszym przykładem tego działania jest Marina Abramovic, Bono, Lady Gaga, czy David Bowie (19).


Adrenochrom, nazywany jest przez elity - siłą życia i surowicą nieśmiertelności.


Podczas jednego z badań, biorący w nim udział porównywali działanie adrenochromu do psylocybiny i LSD.


Adrenochrom, jest metabolizowany do jednej z dwu innych substancji: leukoandrenochromu lub adrenolutynu. Leukoadrenochrom reguluje działanie lękowe i depresyjne adrenaliny, aby zmniejszyć irytację i uczucie presji. Wadliwe przyswajanie adrenochromu skutkuje produkcją głównie toksycznego adrenolutynu, który reaguje z adrenochromem. Kombinacja tych związków utrudnia naturalne procesy chemiczne w mózgu.


Odniesienia do tego narkotyku, znajdziemy w filmie i książce pod tytułem Mechaniczna Pomarańcza, gdzie nazywany jest jako: drencrom.


Lekarz, otrzymuje za namowę - podszept do przerwania ciąży - nawet kilka tysięcy dolarów, płód poprzez tortury i ból, ma zwiększoną ilość adrenaliny we krwi, co podnosi jej wartość. Na świecie, co roku bez śladu - ginie kilka milionów dzieci.


Mózg - 100 dolarów, serce - 100 dolarów. Ta sama cena za kończyny, płuca i wątrobę. Handluje się również krwią noworodków. 

Aborcja, eugenika i transhumanizm


Zaangażowana od początku XX wieku w działaność populacyjną i eugeniczną rodzina Rockefellerów i ich Fundacja sfinansowała nie tylko badania masona i pedofila - Alfreda Kinseya (3) nad seksualnością, ale również rasistowską i eugeniczną działalność Margaret Sanger (4).


To właśnie ona, stoi za operację ruchów feministycznych, które zostały dokładnie zaplanowane (5).


Margaret Higgins Sanger (4), to amerykańska masonka, transhumanista, eugenik, feministka, aktywistka na rzecz świadomego macierzyństwa, założycielka American Birth Control League, przekształconego w późniejszym okresie w Planned Parenthood Federation of America.


Planned Parenthood Federation of America - pozyskuje ciała kilkuset tysięcy dzieci rocznie, przeznaczonych na handel.


Feministki, zwolenniczki aborcji, czarnych marszów, są narzędziami, które odpowiadają za tragiczną śmierć milionów istot ludzkich.


Sanger, ściśle współpracowała z niemieckimi eugenikami (6) i popierała nazistowski program eugeniczny. W październiku 1916 roku otworzyła pierwszą w Stanach Zjednoczonych nielegalną klinikę - planowania rodziny, ulokowaną w nowojorskiej dzielnicy imigrantów Brownsville, której celem była kontrola urodzin wśród - nieprzystosowanych.


Kontrola urodzeń, była dla M. Sanger narzędziem ruchu eugenicznego opowiadającego się za masową sterylizacją tzw. ułomnych, masowym odosobnieniem nieprzystosowanych, ograniczeniem imigracji. 


Sprzeciwiała się filantropii na rzecz upośledzonych i biednych (9). Twierdziła, że głodnych i zziebniętych lepiej zostawić bez pomocy, żeby organiczyć ich rozmnażanie - były to ludzkie odpady, którym nie wolno pomagać. Powoływała się na poglądy skrajnych eugeników postulujących uśmiercenie ludzi kłopotliwej nacji.


Najwybitniejsze umysły współczesnej epoki zaakceptowały fakt, że istnieje zapotrzebowanie na ludzi wyższego gatunku, należy ich po prostu hodować (7), a inni niepełnowartościowi, nie są pożądanymi obywatelami, nie powinno się ich rozmnażać - pisała feministka Victoria Wooghull. 

Sanger poszła jeszcze dalej popierając unicestwienie ludzkich chwastów.


Była też rasitką. W 1939 roku rozpoczęła - Projekt Murzyn (Negro Project), którego celem było ograniczenie rozrodczości czarnych obywateli USA. Według Live Action obecna organizacja Planned Parenthood wcale nie porzuciła rasistowskich idei Margaret Sanger.


Margaret Sanger prowadziła bardzo swobodne życie seksualne (8), doprowadzając do rozpadu swojego małżeństwa i śmierci dziecka. Dla niej kontakt z ideologią socjalistyczną oznaczał zapoznanie się także z koncepcją wolnej miłości. Chcąc wyzwolić kobiety z niewoli reprodukcji udoskonaliła techniczne środki kontroli płodności.


W 1921 roku założyła organizację znaną dzisiaj jako Planned Parenthood - sieć aborcyjnych klinik i propagandowa tuba praw kobiet. Kontrola urodzeń - pigułka poronna i aborcja, którą propagowała Sanger przez swoją organizację, szybko przemieniła się w narzędzie eugeniki.


Antykoncepcja, bardziej niż cokolwiek innego, przyczyniła się do udaremnienia reform ekonomicznych, ponieważ wedle jej orędowników powodem istniejących problemów byli ludzie, nie zaś zła dystrybucja dóbr (11).


Lewica przeforsowała ideę wyzwolenia seksualnego, bogaci zachowali ekonomiczne przywileje, a ludzie, tacy jak Margaret Sanger podwójnie skorzystali na owej konwergencji; ostatecznie lewicowe dążenie do sprawiedliwości społecznej zostało podporządkowane seksualnej swobodzie, która stała się wartością nadrzędną.


Warto w tym miejscu zwróci uwagę, że ideologia koronawirusa, pozwala usunąć niepełnowartościowe osoby ze świata elit, ponieważ nikt, nie chce utrzymywać emerytów, rencistów, czy przewlekle chorych (stąd utrudniony lub niemożliwy dostęp do lekarzy i zabiegów )... 


Obowiązkowe szczepienia - zawierające odpady chemiczne (12), zniszczą system odpornościowy większości społeczeństwa, uzależniając obywatela od rządu i korporacji farmaceutycznych.


Ruch aborcyjny i ruch szczepionkowy, są jednością, poprzez ideologie eugeniki ... Jest to część programu eugenicznego, faszyzmu, niezgodnego z prawem naturalnym ...


Depopulacja i Światopogląd Neomaltuzjański


Wynalezienie na początku lat sześćdziesiątych pigułki antykoncepcyjnej i wkładki domacicznej w podobny sposób niemal natychmiast skojarzone zostało z obawą przed ogólnoświatowym przeludnieniem. 


Ponowne dojście do głosu światopoglądu maltuzjańskiego, który stał się kamieniem węgielnym amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, było sednem i istotą rewolucji kulturalnej lat sześćdziesiątych XX wieku. 


Demokraci (20), niegdyś opowiadający się za postępem, któremu miała sprzyjać obrona interesów pracowniczych, zbliżyli się poglądami do swoich przeciwników i przyjęli punkt widzenia Rockefellera, wedle którego, najważniejszym problemem był przyrost naturalny. 


Zwycięstwo maltuzjanizmu w latach sześćdziesiątych zmieniło również rolę rządu, który zamiast, jak dotąd, zabiegać o dobrobyt obywateli, skoncentrował się teraz na zwiększaniu swojej nad nimi - kontroli, a narzędziem temu służącym stało się ograniczanie liczby ludności.


Wytworzenie ideologii przeludnienia 


Zagadnienie przeludnienia, rozważane było już w czasach antycznych, Arystoteles w jednym w swych najsłynniejszych dzieł pisał: Można by zatem przyjąć, że zamiast ograniczeń co do majątku, należałoby zaprowadzić raczej ograniczenia co do rodzenia dzieci, tak żeby ich nie płodzić ponad pewną liczbę; liczbę tę należałoby określić, biorąc pod uwagę takie wypadki, jak ten, że niektóre dzieci umierają przedwcześnie, a niektóre małżeństwa okażą się bezdzietne. Jeśli zaś nie poczyni się żadnych ograniczeń urodzin, jak to się przeważnie dzieje w państwach, to z konieczności pociągnie to za sobą zubożenie obywateli, ubóstwo zaś wywołuje zaburzenia i zbrodnie ...


Tomasza Roberta Malthusa, który w swej pracy: Rozprawia o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa ... , zawarł pogląd, iż liczba ludności powiększa się zgodnie z postępem geometrycznym, a podaż żywności rośnie z postępem arytmetycznym. Zapoczątkował tym samym nurt antypopulacjonistyczny, w którym naturalną regulacją między ludnością a żywnością stały się masowy głód, wojny i epidemie: Epidemie, zarazy i pomory (...) przyniosą tysiące i dziesiątki tysięcy ofiar. Jeśli to nie przyniesie skutku, gigantyczna nieunikniona plaga głodu (...) jednym potężnym uderzeniem wyrówna poziom ludności z poziomem żywności. Jednym słowem produkcja rolna nie będzie w stanie nadążyć za wzrastającą liczbą ludności. W świetle przedstawionych przez siebie tez, postulował o: późne wchodzenie w związki małżeńskie, abstynencję seksualną ubogich małżeństw, co miało służyć zmniejszeniu potencjalnej płodności, oraz zaprzestanie udzielania wsparcia materialnego dla niższych warstw społecznych. 


O ile jego przewidywania miały jakiekolwiek podstawy pod koniec XVIII wieku, to w dobie rozwoju technologicznego, a tym samym wzrostu produkcji żywności na świecie, zaczęły funkcjonować w kategorii mitu. Powodem takiego stanu rzeczy, bezsprzecznie stał się również gwałtowny spadek przyrostu ludności.


Ideologia ponad prawdą


Sam Malthus swe idee opierał na tezach Giovanniego Botero oraz Anne Robert Jacques Turgot. Według Botero, szesnastowiecznego historyka i pisarza politycznego epoki kontrreformacji, ludność ma niepohamowaną oraz nieograniczoną możliwość zwiększania swej liczebności. Turgot natomiast opiniował, iż ilość ziemi jest skończona, a co za tym idzie zmniejszają się również dochody w rolnictwie. 


Neomaltuzjanizm jest teorią wyrosłą na podwalinach maltuzjanizmu, a przedstawiony po raz pierwszy został przez Margaret Sanger. W jej wydaniu jawił się jako mieszanina maltuzjanizmu oraz indywidualistycznej i utylitarystycznej (13) doktryny moralnej. W swym działaniu Sanger postulowała o konieczności wprowadzenia kontroli urodzeń. Kwestionowała słuszność pomocy społecznej. Stworzone przez nią ulotki - Ograniczenie rodziny, poświęcone były antykoncepcji. 


Propagowała również teorię, iż zostało naukowo udowodnione, że kobieta może począć w każdym momencie cyklu, tym samym negując opinię, na temat istnienia jakiegokolwiek sensu naturalnych metod planowania rodziny.


Neomaltuzjanizm był inspiracją dla wielu ruchów politycznych. Stał się podstawą polityki państw rozwiniętych w stosunku do krajów rozwijających się. Zakładano, że wzrost populacji to istotna przyczyna bezrobocia, a posiadanie zbyt wielkiej liczby potomstwa przez ubogich mieszkańców Trzeciego Świata jest podłożem coraz większej nędzy. 


Wysunięto tezę, iż należy zahamować proces dziedziczenia biedy i wyjść z zaklętego kręgu ubóstwa, poprzez kontrolę urodzeń. A to wszystko posłuży rozwojowi Stanów Zjednoczonych oraz Krajów Trzeciego Świata. Przeprowadzono wiele Konferencji poświęconych ludności. Podczas odbywającej się w 1965 roku w Belgradzie II międzynarodowej konferencji, uznano planowanie rodziny jako formę pomocy na rzecz rozwoju. Stwierdzono również, iż podczas planowania rodziny pary powinny brać pod uwagę kontekst społeczny.


Problem ten zaczął być coraz bardziej intrygujący już nie tylko w środowiskach ekonomicznych, demograficznych, filozoficzno-socjologicznych. Na scenę zaczęto wysuwać coraz to nowe teorie odnoszące się do skutków katastrofy demograficznej. 


1984


W 1984 roku przywódcy ruchu ekologicznego Arne Naessa i George\"a Sessionsa, przedstawili tezę, która brzmiała następująco: Aby życie pozaludzkie miało odpowiednie warunki do istnienia, musi nastąpić znaczna redukcja populacji ludzkiej.


Rozpoczęła się publiczna dyskusja na temat nowego neomaltuzjanizmu. David McNight w swej książce pt. Beyond Right and Left, stwierdza, że: stworzenie zdolnego do przetrwania społeczeństwa opartego na humanistycznych wartościach będzie wymagało zahamowania przyrostu demograficznego oraz przyjęcia do wiadomości, że materialne potrzeby człowieka muszą zostać ograniczone.


Cały ten syf ideologiczny, został stworzony tylko po to, aby wykreować ideologie nad człowieka wywodzącego się z najwyższych kast społecznych.


Wojna z elitami 


Ojciec zielonej rewolucji w Indiach Norman Borlaug, podważył teorię Malthusa stwierdzając, iż powodem obecnie panującego głodu jest nic innego jak tylko wojny, kryzysy, ignorancja oraz złe zarządzanie. Podobne teorie wysuwał zajmujący się tematyką populacji i zasobów naturalnych Julian Simon. Twierdził, że człowiek jest jedynym surowcem, co do którego uzasadniona jest obawa, iż może go zabraknąć, natomiast daleko surowcom naturalnym do wyczerpania. Od wielu lat słyszymy o ogólnym spadku współczynnika wzrostu populacji. Jako alarmujący uznaje się również spadek wskaźników płodności. 


Kasty samokreującej się władzy, usunęły prawie całkowicie rdzenne narody, zastępując je społeczeństwem memetycznym i multikulturowym, którego system odpornościowy, został zniszczony za pomocą niekontrolowanego mieszania się antygenów, co wytworzyło liczne choroby genetyczne (14). 


 Polski obóz eugeniczny


Wanda Nowicka ( zobaczmy kogo żoną była ta pani - https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Nowicki_(filozof) przypadek, znów przypadek :)), chwali się na swoich stronach współpracą z Planned Parenthood (PP).


Wiadomo, że od 2001 do 2008 r, jej - Federa, dostała od PP ponad 400 tys. dol., a należące do Federy - Towarzystwo Rozwoju Rodziny, jest częścią IPPF, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego organizacje czerpiące profity z aborcji.


Masoni zawsze chwalą się przestępstwami dokonywanymi w imieniu fałszywego prawa zwierząt … !


Niektórzy, chwalą się zabijaniem dzieci i żyją z pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Winduje się na wysokie stanowiska państwowe - osoby, które ten proceder wspierają i korzystają na nim finansowo. Pieniądze, które zostały przekazane do Polski, Planned Parenthood, w jakiś sposób zarobiło, więc możemy się domyślać, że i one mogą pochodzić z handlu ludzkimi organami …


A kim innym był dr.Mengele ? Był on - takim samym potworem, mordercą i psychopatą, żywiącym się ludzką śmiercią, która wspiera chore ideologie …


Eugenika, transhumanizm, neomaltuzjanizm, memetyzm, avataryzm, szczepienia, kryzys klimatyczny, przeludnienie, zielona energia, krypto-waluty i aborcja, to wspólne mianowniki ludzkiej hodowli i przekształcania człowieka w ludzki kapitał oraz maszynę, pozbawioną prawa naturalnego.


Tak zwane czarne marsze i strajki (15), propagowane przez władze, posiadają doktrynę czarnego rytuału, ponieważ:


Zygzak, piorun, czy fala, to symbol oznaczający - elektrykę archontów (21), zasilających ludzkie ciało, ale przede wszystkim wodę i kobiece płyny ustrojowe. Płyn, otaczający dziecko w macicy oraz iskrę życia … reprezentowane jest, poprzez następujące litery : Z, M, N, W oraz wybrane runy (16).


W tym przypadku, przypadku czarnej mszy - czarnej intencji (22), symbol ten - oznacza krew zabitego, czyli brak możliwości zasilenia ciała dziecka, zabitego w rytuale aborcyjnym. Czarna lub toksyczna intencja, skupiona bezpośrednio lub pośrednio na śmierci, zabija ducha społeczeństwa - piętnowane danym rytuałem ...


Najlepsza interpretacja - ideologiczna, to agitacja, dążąca do konkretnego celu, ale nie do prawdy ! Jedna (feministki) i druga strona (kościół), napełniły się kłamstwami, ponieważ taki jest cel podziału społecznego ...


Nie odciągajmy uwagi od fikcyjnej koronodramy (17) oraz od rytuału obowiązkowych szczepień (18) !


Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com


1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych


2. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/


https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html


https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/do-kogo-nalezysz-niewolniku/


3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/


4. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/koscio-eutanazji.html


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/15/wybor-pustki/


https://ligaswiata.tumblr.com/post/137403930497/planned-parenthood-pozywa-anty-aborcyjnych


5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/09/8-marca-dzien-kobiet-czy-swieto-plodnosci-v-2/


6. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html


https://ligaswiata.tumblr.com/post/138471745692/przera%C5%BCaj%C4%85ce-ameryka%C5%84skie-korzenie-nazistowskiej/


https://newspapernwo.wordpress.com/2014/05/11/pedofilia-w-majestacie-prawa/


https://newspapernwo.wordpress.com/2014/04/25/eugenika-eutanazja-eksperymenty-nowy-czlowiek/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/


7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/


8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/


https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/07/16/seksualne-ideologie-napedem-dekonstrukcji-spolecznej/


https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/


9. https://ligaswiatowa.tumblr.com/post/155209630119/fabian-society-czyli-dziewi%C4%99%C4%87-cz%C4%99%C5%9Bci-jednego-w%C4%99%C5%BCa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/


10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/


https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/


11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/21/dwa-swiaty/


12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/


13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/


14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/


15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/


16. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/


17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/


18. https://szczepionkowy-geszeft.blogspot.com/2013/04/przymusowe-szczepienia-czyli-pis.html


19. https://soundofthenwo.wordpress.com/2016/09/11/david-bowie-duchowy-uczen-aleistera-crowleya/


20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/


21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/


22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/14/toksyczna-intencja/