Wygnani Słowianie - Grupa A-Bra/h/m i Grupa Rusa.

Wygnani Słowianie - Grupa A-Bra/h/m i Grupa Rusa.

Wiem, że mi nie wierzycie w fakt, że tzw. Syjoniści z grup A-Bra/h/m i Rusa (https://vimeo.com/157706614),
to wygnani przez swoich braci, za niegodne uczynki Słowianie .Najstarszym znakiem, symbolem kulturowym Grup A-Bra/h/m i Rusa jest gwiazda Dawida zwana symbolem Pana (Lech-Lecha, Lekh-Lekha lub Lech-L'cha לֶךְ-לְךָ LEK-ləḵā), znajdziecie ją w jaskiniach na terenie dzisiejszej Rumunii (7.000 -7.500 lat p.n.e). Wraz z tymi ludźmi przewędrowała ona na daleki wschód i na zachód Europy stając się symbolem wielu rodów królewskich. Jest to symbol nie tylko słowiańskiego dziedzictwa kulturowego, równowagi ale również symbol wypędzenia i zniewolenia oraz zemsty i rewanżu.Kolejnym symbolem kojarzony z Słowianami jest pszczoła i barć, która stała się symbolem królów z powiązanych rodów A-Bra/h/m i Rusa, którzy uważają was za głupi, podporządkowany rój. Tak oto znaki prawdy, tezy stały się dla was znienawidzoną antytezą. 

(Mamy do czynienia z dwoma świętymi heksagonami słowiańskimi zaczerpniętymi z przyrody. Synowie śniegu i synowie przyrody. Zrobili z was wariatów, zamieniając znaki życia w znaki mordu i niewoli. Po prostu dualizm was dzieli, niszczy i zabija. Kain i Abel, bracia stali się wrogami. Nawet wymyślili wam sport, rywalizacje zawodową, dzielić, kupować i zabijać ... Nawet już to was nie oburza ten kosztuje tyle, tamten tyle, a ty, ile kosztujesz ty ... ?! )Oczywiście wszystkie formy przeprosin, ze strony Polaków nie dotyczą holokaustu ..., ale historycznego procesu wypędzenia z rodzinnej ziemi. Wy nie macie i nie możecie mieć o tym zielonego pojęcia, bowiem nie znacie m.in. języka hebrajskiego i aramejskiego, a dołożono wszelkich starań ze strony Watykanu, aby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Hebrajczycy wygnani Słowianie, A-Bra/h/m.

Kasta kapłanów babilońskich, która nawróciła Egipcjan na kult słońca, która przekształciła Rzymian, Greków i Chazarów, stworzyła Chrześcijaństwo i Islam na bazie Mitranizmu, i która chciała i chce odebrać ziemie Palestynie, nigdy nie była częścią kultury palestyńskiej, ani nawet kultury blisko wschodniej. Ludzie ci, zanim dotarli do najbliższego ich serca Babilonu,wyruszyli z terenu zwanego dziś Kaszmirem docierając tam z terenów dzisiejszej Polski, Rumunii i Rosji.Ludzie ci, tworzyli grupę A-Bra/h/m (8000 r pne), czyli anty braminów, żyjących poza nawiasem społeczeństwa kastowego. Język wczesnosemicki jest potomkiem języka staroindyjskiego (a ten przyszedł z kraju Słowian), tak więc Adamis lub Adima oznacza pierwszego człowieka, a Hava lub Heva oznacza: to co życie czyni pełnym. Egipski kapłan Manetho napisał : 

" Od wschodu nieoczekiwanie ukazali się ludzie niskiej przeszłości, którzy odważnie wdarli się w nasz kraj i gwałtem wzięli go w posiadanie, nie napotykając na poważniejszy opór..." Na wizerunkach ściennych wyraźnie widać, że ludzie ci mają jasną cerę i ciemne włosy.Grupa A-Bra/h/m, po Mezopotamii, zaatakowała Egipt, o czym mówi nawet pasterskie pismo mistyczne - Biblia. (Dzieje apostolskie 7-7.4)

Manu - Manes - Minos - Mojżesz.

Manu to imię mędrca, który w pradawnych Indiach zasłynął publikacjami religijno - politycznymi. Manes to imię prawodawcy starożytnego Egiptu.

Minos, Kreteńczyk który studiował prawa Egipskie z zamiarem wprowadzenia ich w Grecji.Wszyscy czterej stali na czele wielkich narodów, tworzyli obowiązujące w następnych pokoleniach prawa i zbudowali teokratyczne i kapłańskie państwa.Podobieństwo ich imion, praktyk, sposobu działania, świadczy o czerpaniu ze wspólnego archetypicznego wzorca. Wszystkie imiona mają wspólny sanskryckie rdzeń, Manu, oznacza wybitnego człowieka lub prawodawcę...Dobrze bierzemy więc do ręki Thorę i czytamy :   

Lech-Lecha, Lekh-Lekha lub Lech-L'cha לֶךְ-לְךָ LEK-ləḵā
(Berashit - Genesis. 12: 1-17: 27)

https://www.hebcal.com/sedrot/lechlecha

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lech-Lecha

Tego nie powiedzą wam hodujący was księża i politycy.

" Panie mądry (Lech) dojdź do własnej jaźni, idź aby poznać siebie, jesteś panem siebie, myśl za siebie samego.Abraham (Pan - Lech) jest sam swoim pasterzem, i panem tych którzy, są zbyt leniwi i zbyt wygodni do samodzielnego myślenia i do bycia własnym sędziom, więc muszą przestrzegać praw osób trzecich...Ich niewykształcone zmysły, nigdy nie dojrzą prawdziwego świata, więc on i ona mają prawa rządzić nimi przez nakaz wewnętrznego prawa.

Spacer w ukryciu, jej i jego czyny nie są pod wpływem aprobaty lub dezaprobaty osób nie mających prawa do kontrolowane swego umysłu.To tajemnica królów, sekretny klucza rozsądku, dzięki któremu możesz rozsądnie ocenić własną mądrość, tak jak uczynił to król Salomon. Oto klucze Salomona ש א מ.

Pierwszym obowiązkiem wolnej istoty na tej planecie, jest zakwestionowanie autorytetu. A ci którzy mówią i których słuchają, tworzą prawo wiedzy, poprzez bezmyślny szacunku dla ich władzy. Jest to największy wróg prawdy.Głupiec wierzy w instytucje (urzędy), tworząc największego wroga prawdy. Nikt nie kwestionuje nauki, matematyki, tysięcy pokornych organów oprócz jednego osobnika, która ma własne zdanie, myśli za siebie, i reguluje danego siebie.

To wolnomyśliciel, który korzysta z ciał i umysłów, bez uprzedzeń i bez obaw, bo rozumie rzeczy, które kolidują z własnymi celami, przywilejami i przekonaniami.Ten stan umysłu nie jest powszechny, ale jest on niezbędny do prawidłowego, wolnego myślenia, które jest całą prawdą i tylko prawdą.Coś co się nie udało na własnej drodze, jest lepsze niż pomyłka na cudzej drodze. Własna doskonałość myśli, jest doskonałością duszy, a doskonałość duszy jest zrozumieniem בינה dla mężczyzny lub kobiety, którzy są świadomie oddani אלוהים i własnej boskości, to wszystko zależne jest od ciebie, aby oddzielić słabość od siły, mądry sędzia musi każdą z tych rzeczy zakosztować.Prawdy nie znajdziesz w pracy, ani w antytezie, znajdziesz ją w osobistej tezie. Słaby umysł pozwoli abyś dla niego zbudował tezę, antytezę i syntezę wiecznej otaczającej go władzy.Więc nie bądź drugorzędnym umysłem, który jest szczęśliwy tylko wtedy kiedy myśli o mniejszości. Umysł pierwszej klasy jest szczęśliwy kiedy myśli o nim większość.Głupcy maja zwyczaj wierzyć, że wszystko, napisane przez znanego autora jest godne podziwu..."

Oto wasz podział na panów i niewolników - wyznawców swoich panów-bogów, religii i partii.Tłumaczę wam od wielu, wielu lat, że wolny człowiek to indywidualista i wolnomyśliciel, który nie podpiera się ideą religii, partii, kłamstwa i zabobonu.

Tora, jest w 80% przekładem pism mistycznych Słowian, o czym doskonale wie Watykan, który przez ponad 1300 lat niszczył, konfiskował wszystkie kluczowe dla kultury Słowian przekazy piśmienne. Nie mówię tu o czasach upadku Słowian, ale o ich zakamuflowanym złotym okresie - okresie tworzenia nowego świata. Wkładam bardzo dużo pracy w zdobycie trzystu kserokopii kluczowy dla kultury Słowian tabliczek. Jest to mieszanka Biblii, Tory, a nawet tego co znajdziemy w komentarzu do Tory -Zoharze.

Dzięki temu zbuduje całkowity, prawdziwy obraz historii ostatnich 20.000 tysięcy lat. A to oznacza koniec panowania religii, partii i jakiejkolwiek formy hierarchii. Nasze wewnętrzne przeczucia, myśli, tkwiące w wielu głowach staną się namacalnym faktem. Słabi ludzie, będą musieli zniszczyć w swej jaźni obraz fałszywego Boga, będą musieli odrzucić idee hierarchii i powoli wspinać się do własnego człowieczeństwa, budować górę i szczyt swojej wolnej duchowości . 

Duchowość nie leży w absurdzie religii, ustroju ... lecz w was samych.Mesjasz nigdy nie przyszedł i nigdy nie przyjdzie, nie ma i nie było żadnych religijnych proroków ... 

Potrzebowaliście świata baśni i otrzymaliście go, jako słabi, gotowi do poddaństwa, pracy i wyzysku niewolnicy, wolnych kształtujących swój świat cwaniaków, uważających, że mają prawo was wykorzystywać przez wyższość swego umysłu nad strachliwym umysłem niewolnika ... Sytuacja wygląda tak, że mapy googla, nie pozwalają na wykrycie grobu Mojżesza, Marii i Jezusa, nie pozwalają zbadać korzeni grupy A-Bra/h/m czy Rusa. Wpiszcie w Google Map, np. miejscowość Hasbal, Pishga, Auth Wattu ... Dlaczego po Polsce, Rumunii, Palestynie tak bardzo nienawidzi się Syrii.?! Otóż mało znana grupka Syryjskich badaczy doszła do podobnych do moich rozważań : Wydarzenia opisane w Biblii nie miały miejsca w Palestynie ... 

Samo badania lingwistyczne przeprowadzone w Syrii w latach 1983-87, wykazało że tylko 10 z tysięcy nazw odnoszących się do realnych punktów geograficznych znajduje się w Palestynie.
O Palestynie nie wspominają również, kanoniczne teksty Biblii Hebrajskiej, czy inne źrodła literatury hebrajskiej. 

W starym testamencie wymienione są np: zwierzęta i minerały nigdy nie występujące w Palestynie. Wypędzeni Słowianie zatrzymali się w miejscu nazwanym przez nich Kaszmirem. Istnieje wiele teorii na temat nazwy tego miejsca. Nazwa pochodzi albo od Kaszer, Keszir, Koszer, Kaszmir, tłumaczono to na : "coś bez zarzutu", w aspekcie produktów żywieniowych. Jednak naprawdopodobniej pochodzi od imienia Kaśjape, co w sanskrycie oznacza żółwia. W starożytnej indyjskiej kosmologii, żółw przemierza bezmiar oceanu niosąc na swym grzbiecie skorupę ziemię. (Do tego w swoim czasie wrócimy.)

Kaśjap to także imię Boga i boskiego ludu, który zamieszkał ziemię. Dziwne jest to, że wyznający go lud przybył z miejsca obecnej Rumunii i był jeszcze znany za czasów ludu Dacian. ( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kaśjapa - popatrzcie na konstrukcje nazw i wyrazów. ) 

Lud Boży, to po hebrajsku Izrael, w sanskrycie nazwa ta brzmiała Kaśat. Kaśat-mar (obecnie Kaszmir) to Kraj Boży.Wnukiem Kaśjapy był Manu czyli Mojżesz - syn Wiwaswata - a ten jest już znany ludom słowiańskim.

Nazwa Kaszmirska - Nazwa biblijna.

Amal - Amal ( 1 Krn 7,35 )
Asheria - Asher ( Rodz 30,13 )
Attai - Attai ( 1 Krn 12,11)
Bal - Baal ( 1 Krn 5,5 )
Bala - Balah ( Joz 19,3)
Bera - Berrah ( 1 Krn 5,6 )
Gabba - Gaba ( Joz 18,24 )
Gaddi - Gaddi ( Lb 13,11 )
Gani - Guni ( 1 Krn 7,13 )

itdNazwa w Kaszmirze - Prowincja - Nazwa w Biblii.

Agurn - Kulgam - Agur (Prz 30,1)
Ajas - Śrinagar - Ajah ( Rodz 36,24)
Amonu - Anantnag - Amon (1 Krl 22,26)

itdKaszmirski - Hebrajski - znaczenie.

Akh - Akh /-ui/ - Pojedyńczy
Ajal - Ajal - śmierć
Arah - Arah - piłować
Asar - Asar - zaraza
Aob - Aob - obszerny
Abad - Abad /ak/ - jeden
Awah - Awah - zgoda

itdO powiązaniach tzw. buddyzmu z tzw. judaizmem i tzw. chrześcijaństwem napiszę innym razem. 

Świat i historia, nie są skomplikowane, sami je skomplikowaliście poprzez brak umiejętności patrzenia w wielu wymiarach i poprzez poddanie się zniewoleniu, które nie pozwalają wam myślec w sposób wolny i otwarty, dążący do poznania prawdy.  Przestaniecie być kontrolowanymi niewolnikami, uwalniając się od trzymającej was w wirtualnym świecie religii i ustrojów politycznych. Oni nie muszą pracować, bić się i martwić ..., od tego mają was, swoich wyznawców.

Ja wam nie pomogę, bowiem w drodze do mądrości i wolności, człowiek musi sam ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Wepchnęli was za pomocą psychologii do obcej człowiekowi ideologi zwierzęcej grupy (zawodowej, religijnej, rówieśniczej ... , w której człowiek uwalnia najgorsze cechy człowieczeństwa : zazdrość, chciwość, idee rywalizacji, chore popędy i pragnienia ...) niewolniczej. 

Człowiek wolny zdobywa górę i obcuje z innymi ze szczytu swej majestatycznej dającej poczucie samostanowienia góry. Niewolnik nie zdobywa i nie buduje swojej góry, lecz buduje innym ich piramidy - nowe szczyty, na których osadza swoich panów patrząc w otoczeniu zazdrosnych niewolników na szczyt ich chwały. 

" Dla elit ustrój nie ma żadnego znaczenia. Te dziwne, dualne, komiczne twory, powstał tylko jako forma kontroli kast niższych, które walczą o jak najwyższą pozycje u stóp swoich władców. Człowiek, w walce o własny byt i pozycję, staje się niebezpiecznym dla siebie i innych ludzi zwierzęciem, biorącym na sobie grzechy swoich nieobliczalnych panów ... Ktoś kto służy jakiemukolwiek systemowi, staje się pomocnikiem psychopatów, nazywanych bogami, prezydentami, premierami, cesarzami czy papieżami ... "

Dydymus

Oto mędrzec, pan i bóg, Lech, który za pomocą swej mądrości wybudował swe królestwo, siłą rąk niewolników niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  Więc głupcy, po to wybudowali (siłą waszych rąk) wam państwa, obozy, ustroje, religie i stworzyli z siebie ludzi bogów, gwiazdy, celebrytów, świętych ... otoczonych wami niewolnikami .?! Czcicie jako Boga wizerunek : Jakuba De Molay, Cesara Borgie ... Jesteście ślepi, głusi i zatajacie poprzez zakaz mówienia - prawdę.

C.d.n

Liga Świata